XXVI Konferencja

Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Rzeszów, 24 – 26 czerwca 2021 r.

Przewlekła choroba nerek pandemią XXI wieku

Strona główna

Prezydium Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska
Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska

Patronat Naukowy

logo-ptn-small.jpg

Biuro Konferencji

gradatim_logo.png

Komitet Naukowy

Prezydium

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko - Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska
Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza, prof. CMKP
Dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, prof. UM
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca

Dr n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska

Członkowie

Zespół Pracowników Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 w Rzeszowie.

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko — Prezes
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska — Wiceprezes
Dr n. med. Krzysztof Hoppe — Skarbnik
Dr n. med. Krzysztof Schwermer — Sekretarz
Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki — Past-Prezes

Członkowie Zarządu Głównego

Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
Dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza, prof. CMKP
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert — Konsultant Krajowy ds. Nefrologii
Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki — Redaktor Naczelny pisma Nefrologia i
Dializoterapia Polska
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski — Redaktor Naczelny pisma Forum
Nefrologiczne

Komisja Rewizyjna

Dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, prof. UM
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski

Tematy przewodnie

Wiodący temat obrad

Przewlekła choroba nerek pandemią XXI wieku

Tematy

COVID-19 a nerki
Nerki w chorobach metabolicznych
Hamowanie progresji przewlekłej choroby nerek
Glomerulopatie pierwotne i wtórne
Postępy w przeszczepianiu nerek
Tematy różne

Program szczegółowy

czwartek, 24 czerwca 2021r.

14:00-15:45 Sesja edukacyjna 1
Postępowanie u chorych z PChN w okresie pandemii SARS-CoV-2

Przewodniczący: Ryszard Gellert

Pandemia SARS-CoV-2 w ośrodkach dializ w Polsce (20’)
Ryszard Gellert

Rozszerzanie wskazań do ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej w czasie pandemii SARS-CoV-2 (20’)
Beata Naumnik

Leczenie immunosupresyjne pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w czasie pandemii SARS-CoV-2 (20’)
Andrzej Rydzewski

Ostre uszkodzenia nerek u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w czasie pandemii SARS-CoV-2 (20’)
Stanisław Niemczyk

Czy pandemia SARS-CoV-2 zmieni paradygmat medycyny? (20’)
Jan Duława

Dyskusja (5’)

15:45-16:00 przerwa -----------------------------------

16:00-17:45 Sesja edukacyjna 2
Zaburzenia elektrolitowe

Przewodniczący: Tomasz Liberek, Agnieszka Gala-Błądzińska

Zaburzenia gospodarki sodowej (20’)
Ilona Kurnatowska

Zaburzenia gospodarki potasowej (20’)
Marcin Adamczak

Zaburzenia gospodarki wapniowej (20’)
Teresa Nieszporek

Zaburzenia gospodarki fosforanowej (20’)
Kazimierz Ciechanowski

Dyskusja (25’)

17:45-18:15 Sesja Sekcji Nefron Hemodializa jako komplementarna metoda domowego leczenia nerkozastępczego (30’)
Przemysław Rutkowski

18:15-18:30 przerwa -----------------------------------

18:30-19:30 Uroczystość otwarcia

Przewlekła choroba nerek pandemią XXI wieku (30’)
Bolesław Rutkowski

In vino veritas, czyli kto pierwszy pił wino nad Wisłą (30’) 
Sylwester Czopek

piątek, 25 czerwca 2021r.

8:00-10:00 Sesja plenarna 1
Glomerulopatie pierwotne - postępy w leczeniu

Przewodniczący: Magdalena Durlik, Leszek Tylicki, Szymon Brzósko

Leczenie objawowe, nefroprotekcja (20’)
Zbigniew Hruby

Ogniskowa/segmentalna sklerotyzacja kłębuszków nerkowych (20’)
Magdalena Krajewska

Nefropatia błoniasta (20’)
Marian Klinger

Nefropatia C3 (20’)
Leszek Pączek

Nefropatia IgA (20’)
Andrzej Oko

Dyskusja (20’)

10:00-10:10 przerwa -----------------------------------

10:10-10:50 Sesja satelitarna
Przewodniczący: Andrzej Oko

Patogeneza glomerulopatii: rola endoteliny-1 i angiotensyny IITravere
Magdalena Krajewska

Jak zmieniła się sytuacja w diagnostyce i leczeniu choroby Fabry’ego od czasu wprowadzenia programu lekowego w PolsceSANOFI GENZYME
Krzysztof Pawlaczyk

10:50-12:40 Sesja plenarna 2
Postępowanie niefarmakologiczne w chorobach nerek

Przewodniczący: Janusz Ostrowski, Szymon Brzósko

Ograniczenie białka w diecie w PChN - aktualny stan wiedzy (20’)
Michał Nowicki

Dieta u chorego dializowanego i po przeszczepieniu nerki (20’)
Karolina Kędzierska-Kapuza

Palenie tytoniu a choroby nerek (20’)
Katarzyna Krzanowska

Aktywność fizyczna w chorobach nerek - ile, komu? (20’)
Michał Chmielewski

Płynoterapia a progresja PChN (20’)
Jerzy Chudek

Dyskusja (10’)

12:40-12:50 przerwa -----------------------------------

12:50-13:30 Sesja satelitarna Swixx Nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego
Przewodniczący: Andrzej Oko

Diagnostyka różnicowa w mikroangiopatiach zakrzepowych
Marian Klinger

Czy potrzebujemy nowego leku w leczeniu atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego?
Michał Nowicki

13:30-15:30 Sesja Młodych Nefrologów
Przewodniczący: Dominika Klimczak-Tomaniak, Krzysztof Letachowicz

Raport o szkoleniu specjalizacyjnym z nefrologii - dane statystyczne i prezentacja założeń projektu (15’)

Ewa Pawłowicz

Dyskusja (5’)

Zakażenia Clostridioides difficile w praktyce nefrologicznej (15’)

Sylwia Dudzicz

Dyskusja (5’)

Problem oporności antybiotykowej i prewencja zakażeń szpitalnych na oddziałach nefrologicznych i transplantacyjnych (15’)

Olga Rostkowska

Dyskusja (5’)

Powikłania żołądkowo-jelitowe w przewlekłej chorobie nerek (15’)

Jakub Ruszkowski

Dyskusja (5’)

Powikłania neurologiczne po przeszczepieniu nerki (15’)

Izabela Zakrocka

Dyskusja (5’)

Nadciśnienie tętnicze u nastolatków i młodych dorosłych (15’)

Piotr Skrzypczyk

Dyskusja (5’)

15:30-15:40 przerwa -----------------------------------

15:40-16:40 Sesja edukacyjna Astellas Niedokrwistość w przewlekłej chorobie nerek – wyzwania i perspektywy
Przewodniczący: Andrzej Więcek, Alicja Dębska-Ślizień

Częstość występowania i adekwatność leczenia niedokrwistości w PChN u pacjentów niedializowanych w Polsce w świetle aktualnych wytycznych (15’)
Ryszard Gellert

Rola hepcydyny w metabolizmie żelaza a niepowodzenia w leczeniu niedokrwistości w PChN (15’)
Kazimierz Ciechanowski

Perspektywy postępowania w niedokrwistości w PChN (15’)
Jolanta Małyszko

Dyskusja (15’)

16:40-18:10 Sesja plenarna 3
Glomerulopatie wtórne - postępy w leczeniu

Przewodniczący: Zofia Niemir, Anna Steć

Zapalenie anty-GBM (20’)
Szymon Brzósko

Twardzina układowa (20’)
Leszek Domański

Toczniowe zapalenie nerek (20’)
Ilona Idasiak-Piechocka

ANCA-dodatnie zapalenia naczyń (20’)
Tomasz Hryszko

Plamica Schoenleina-Henocha (20’)
Krzysztof Mucha

Dyskusja (10’)

18:30-19:10 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTN

sobota, 26 czerwca 2021r.

8:00-8:30 Sesja specjalna
Nowe perspektywy w terapii przewlekłej choroby nerek

Przewodniczący: Andrzej Oko

Nerkoochronne działanie dapagliflozyny – analiza wyników badania DAPA-CKD (20’)
Michał Nowicki

Dyskusja (10’)

8:30-10:30 Sesja plenarna 4
Postępy w terapii PChN - nowe leki, nowe mechanizmy działania

Przewodniczący: Bolesław Rutkowski, Jacek Małyszko, Rafał Wnuk

Miejsce stabilizatorów HIF w leczeniu niedokrwistości w chorobach nerek (20’)
Andrzej Więcek

Treatment of diabetic kidney disease with SGLT2 inhibition: What did we achieve? (20’)
Christoph Wanner

Antagoniści receptora mineralokortykoidowego (20’)
Jolanta Małyszko

Nadciśnienie tętnicze a progresja PChN (20’)
Jacek Różański

Postępy w leczeniu ADPKD (20’)
Jacek Manitius

Dyskusja (20’)

10:30-12:30 Sesja plenarna 5
Dializoterapia

Przewodniczący: Alicja Grzegorzewska, Ryszard Gellert

Co nowego w toksynach mocznicowych? (20’)
Przemysław Rutkowski

Jak dializować otrzewnowo w 2021 - stare pytanie, nowa odpowiedź (20’)
Monika Lichodziejewska-Niemierko

Dostęp naczyniowy - czy XXI wiek zmienił standardy postępowania? (20’)
Mariusz Kusztal

Sucha masa ciała a ryzyko sercowo-naczyniowe, update 2021 (20’)
Wojciech Załuska

Czy cukrzyca to problem współczesnej dializoterapii? (20’)
Krzysztof Pawlaczyk

Dyskusja (20’)

12:30-13:00 Sesja warsztatowa Klubu Młodych Nefrologów

Nauczanie nefrologii w dobie pandemii: pomysły na ciekawe zajęcia w trybie on-line - warsztaty interaktywne
Olga Rostkowska

13:00-14:00 Sesja specjalna
Problem opieki nad dorastającymi pacjentami z chorobami nerek - sesja wspólna PTND i PTN
Przewodniczący: Andrzej Oko

Mój Pacjent z glomerulopatią przechodzi pod opiekę nefrologa „dorosłego” (30’)
Marcin Tkaczyk, Tomasz Stompór

Torbiele nerek u dzieci i dorosłych - inne choroby, inny punkt widzenia? (30’)
Maria Szczepańska, Tomasz Liberek

14:00-15:30 Sesja plenarna 6
Nowości w transplantologii

Przewodniczący: Teresa Bączkowska, Andrzej Chamienia, Paweł Stróżecki

Chory immunizowany zgłoszony do zabiegu przeszczepienia nerki - szanse na transplantację (20’)
Magdalena Durlik

Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów po transplantacji nerki, wytyczne KDIGO 2021 (20’)
Alicja Dębska-Ślizień

Kwalifikacja do przeszczepienia dwunarządowego nerki i wątroby (20’)
Marek Myślak

Przyczyny dyskwalifikacji przez ośrodki transplantacyjne chorych zgłoszonych do KLO do zabiegu przeszczepienia nerki (20’)
Dorota Lewandowska

Dyskusja (10’)

15:30-17:00 Sesja prac oryginalnych
Prezentacje ustne prac oryginalnych

Przewodniczący: Agnieszka Gala-Błądzińska, Tomasz Irzyniec

Wpływ steroidoterapii na zmiany wskaźników metabolizmu kostnego u pacjentów z pierwotnymi kłębuszkowymi chorobami nerek (7’)

Katarzyna Pęczek

Dyskusja (3’)

Kwasica metaboliczna i rokowanie u chorych po przeszczepieniu nerki – wyniki 7-letniej obserwacji (7’)

Damian Gojowy

Dyskusja (3’)

Porównanie wpływu losartanu i eprosartanu na hiperurykemię indukowaną podawaniem fruktozy u chorych z zespołem metabolicznym (7’)

Anna Masajtis-Zagajewska

Dyskusja (3’)

Polimorfizmy genu paraoksonazy 1 (PON1) w odniesieniu do choroby tętnic kończyn dolnych (LE-PAD) u pacjentów leczonych hemodializą (7’)

Kamila Ostromecka

Dyskusja (3’)

Stężenie łańcuchów lekkich neurofilamentów w surowicy a zaburzenia funkcji poznawczych u chorych w różnych okresach przewlekłej choroby nerek (7’)

Tomasz Hołub

Dyskusja (3’)

Projekt „Moje Nerki” - Ogólnopolska kampania dotycząca edukacji Polaków w zakresie zagrożenia Przewlekłą Chorobą Nerek (7’)

Iwona Mazur

Dyskusja (3’)

Wpływ jednorazowego intensywnego wysiłku fizycznego wykonanego w drugim trymestrze ciąży na białkomocz, wykładniki hipoperfuzji nerek i wydalanie kwasu moczowego. Projekt HIIT Mama – wyniki wstępne (7’)

Wojciech Wołyniec, Anna Szumilewicz

Dyskusja (3’)

Zależność pomiędzy śmiertelnością ogólną dializowanych pacjentów, a zawartością wielonienasyconych kwasów omega-3 w surowicy (7’)

Małgorzata Sikorska-Wiśniewska

Dyskusja (3’)

Streszczenia prac oryginalnych zakwalifikowane do Sesji plakatowej będą prezentowane w zakładce „Sesja plakatowa” na stronie online.gradatim-sympozja.pl przez cały czas relacji w dniach 24-26.06.2021 jak również w Bibliotece wykładów w formacie pdf do 30.08.2021r.

17:00-17:15 Zakończenie (15’)

Rejestracja

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, która ze względu na sytuację epidemiczną odbędzie się w przestrzeni wirtualnej. Relacja na żywo dostępna będzie na platformie internetowej http://online.gradatim-sympozja.pl/w dniach 24-26 czerwca 2021r., a bezpłatny udział możliwy jest tylko po rejestracji/zalogowaniu się. Rejestracja zostanie otwarta w dniu 14 czerwca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa i aktywnego udziału w Konferencji. W oknie relacji (za pośrednictwem czatu) będą Państwo mogli zadawać pytania prelegentom podczas transmisji Wydarzenia.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Łączymy wyrazy szacunku
Zespół Gradatim

Regulamin uczestnictwa

Zasady zgłaszania prac

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zakończony został proces przyjmowania streszczeń prac oryginalnych. Wszystkie nadesłane prace zostały przekazane do oceny Komitetowi Naukowemu Konferencji. Jak tylko otrzymamy od Komitetu Naukowego informację o zakwalifikowaniu pracy, niezwłocznie przekażemy Państwu tę decyzję drogą mailową na adres autora do korespondencji wskazanego w zgłoszeniu.

Partnerzy


Partnerzy Strategiczni


FMC
Roche

Partnerzy Główni

Astellas
Sandoz
SANOFI GENZYME
Swixx
Travere Therapeutics

Partnerzy

AstraZeneca
Aurovitas
Fresenius Kabi
Medronic
Nefron

Partnerzy Wspierający

Amgen

Kontakt

logo-ptn-small.jpg

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko
Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Tel. 61 8691326
Faks 61 869 1688
e-mail: nefrologia@spsk2.pl

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

Dr n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej i Ośrodkiem Dializoterapii
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Królowej Jadwigi Nr2 w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Tel. +48 17 8664 352, +48 17 8664 305
e-mail: agala.edu@gmail.com

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

gradatim_logo.png

GRADATIM Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./faks (+48) 61 814 65 14
Koordynator Konferencji: Grażyna Horowitz

Kontakt dla Uczestników:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
E-mail: ptn@gradatim-sympozja.pl

Beata Jankowska
tel. kom. (+48) 722 005 040
E-mail: ptn@gradatim-sympozja.pl

Kontakt dla Wykładowców:
Olga Bąk
tel. kom. (+48) 697 005 040
E-mail: olga@gradatim-sympozja.pl

Kontakt dla Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
E-mail: office@gradatim-sympozja.pl